Jednání Pracovní skupiny k porodnictví o možnostech volby doprovodu k porodu během platnosti proti-pandemických opatření

Pracovní skupina k porodnictví včera per rollam schválila Podnět k podpoře volby doprovodu k porodu během platnosti opatření v souvislosti s covid-19. Doporučila v něm přehodnocení bodu 3 krizového opatření přijatého usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 201, a to tak, aby třetí osobou při porodu ve zdravotnickém zařízení mohla být za dodržení ostatních hygienických podmínek jakákoli osoba zvolená rodičkou.

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: Jednání Pracovní skupiny k porodnictví o možnostech volby doprovodu k porodu během platnosti proti-pandemických opatření