Počínaje rokem 2023 bude Český statistický úřad provádět pravidelná šetření dobrovolnické činnosti v České republice

Vláda na svém jednání dne 12. dubna 2021 schválila návrh na zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice. Od roku 2023 ho bude každé čtyři roky provádět Český statistický úřad v rámci výběrového šetření pracovních sil.

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: Počínaje rokem 2023 bude Český statistický úřad provádět pravidelná šetření dobrovolnické činnosti v České republice