Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách projednal zohlednění tématu domácího a genderově podmíněného násilí ve vzdělávání

Ve čtvrtek 16. září 2021 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách projednal zohlednění tématu domácího a genderově podmíněného násilí ve vzdělávání