Výroční zpráva Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za rok 2020

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“) za rok 2019. Předkládána je na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175, které ukládá zpracovat výroční zprávu o činnosti poradního orgánu za uplynulý rok.

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: Výroční zpráva Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za rok 2020