Výzva k nominaci členů zastupujících neziskový sektor do pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání nominací kandidátů zastupujících nestátní neziskový sektor na členství v pracovní skupině pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: Výzva k nominaci členů zastupujících neziskový sektor do pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace