Hlasování per rollam Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 16. 6. 2021

Hlasování formou per rollam bylo vyhlášeno místopředsedkyní Rady vlády pro záležitosti romské menšiny prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc., dne 16. 6. 2021. Návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno se týkal schválení statutů Výboru pro zaměstnanost Romů a Výboru zdravotně-sociálního.

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: Hlasování per rollam Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 16. 6. 2021