LRV se zabývala problematikou významné tržní síly při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a státní organizací Správa dálnic a silnic

Legislativní rada vlády na svém 253. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 17. června 2021 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednávala návrh novely zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití a návrh věcného záměru zákona o státní organizaci Správa dálnic a silnic.

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: LRV se zabývala problematikou významné tržní síly při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a státní organizací Správa dálnic a silnic