Proběhlo třetí pracovní setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory

Odbor rovnosti žen a mužů již potřetí v tomto roce uspořádal on-line setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory pro rovnost žen a mužů. Tématem setkání bylo transparentní a rovné odměňování ve státní správě a také implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: Proběhlo třetí pracovní setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory