Výbor je znepokojen novým rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

Ve středu 24. února 2021 se k jednání sešel Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Kromě revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se výbor věnoval přípravám operačních programů Zaměstnanost+ a Jan Ámos Komenský a také Národního plánu obnovy. V souvislosti s EU fondy řešil rovněž výši spolufinancování pro příjemce vykonávající veřejně prospěšnou činnost. Diskutován byl i návrh vstupu k prioritám pro rovnost žen a mužů pro české předsednictví v Radě EU.

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: Výbor je znepokojen novým rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání