Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života se zabýval otázkami, které se týkají rovného postavení rodičů na trhu práce

Ve čtvrtek 7. 10. jednal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života se zabýval otázkami, které se týkají rovného postavení rodičů na trhu práce